กิจกรรมทำบุญบริษัทและกีฬาสีประจำปี
มกราคม 18, 2020
ควบคุมและคัดกรองโควิด-19
เมษายน 19, 2020
product-image-under-banner

บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในเครื่องทดสอบใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการหลายเครื่อง เช่น

ตู้ทดสอบโอโซนที่ความเข้มข้นสูงๆ, เครื่องทดสอบการเปราะหักที่อุณหภูมิต่ำๆ, เครื่องอ่านค่าสี เป็นต้น